คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 
 

๑. คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ ๑๒๗๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน        กรมการมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกำหนดเลขที่หนังสือของหน่วยงาน

๒. คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ ๑๒๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

๓. คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ ๑๒๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็น     ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

๔. คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ ๖๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดี    กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

๕. คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ ๖๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ      ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงาน และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากองสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

                     

   

166648
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
139
328
165455
3497
3943
166648

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

693 ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : (+66) 0-2224-3265

E-mail : manage.tmri@gmail.com