โครงสราง6

 

อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

       1. วิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ทางห้องปฎิบัติการ ทางคลินิกและสังคมศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

       2. ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนไทย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในระบบบริการสุขภาพ

       3. รวบรวมและจัดทำตัวอย่างมาตรฐานสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาไทย รวมทั้งสมุนไพรหายากใกล้สูญพันธุ์และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง ตรวจสอบชนิด และเทียบเคียงตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาแผนไทย

       4. สร้างความร่วมมือและเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

       5. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักวิจัย และเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยระดับชาติร่วมกับองค์กรภาคี

       6. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย โดยเป็นอนุกรรมการการวิจัยแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย

       7. พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการคัดเลือก จัดหา และบริการการวิจัย ตลอดจนการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ บนพื้นฐานของการวิจัย

       8. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

170755
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
133
165
1216
168188
3671
3933
170755

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

693 ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : (+66) 0-2224-3265

E-mail : manage.tmri@gmail.com