เป็นองค์กรหลักด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย 

  


พันธกิจ (Mission)

1. วิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ทางคลินิก และพรีคลินิก ด้านการแพทย์แผนไทย

2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยโดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และการบริการผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. สร้างความร่วมมือในการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งในและต่างประเทศ

4. รวบรวมและจัดทำตัวอย่างมาตรฐานสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาแผนไทย รวมทั้งสมุนไพรหายาก ใกล้สูญพันธุ์และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง

5. บริการตรวจสอบชนิดและเทียบเคียงตัวอย่างสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาแผนไทย

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


แผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 วิจัยพัฒนาระบบและกลไกการจัดการงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยพัฒนานักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยด้านแพทย์แผนไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยพัฒนางานวิจัยให้เกิดศักยภาพเพื่อการนำแพทย์แผนไทยไปใช้ประโยชน์ในระบบบริการสุขภาพ

004978
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
58
83
282
4424
934
1798
4978

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

693 ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : (+66) 0-2224-3265