คำสั่งสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

 


๑. คำสั่งสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดโครงสร้างภายในของสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย กำหนดเลขที่หนังสือและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

๒. คำสั่งสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

๓. คำสั่งสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทน

๔. คำสั่งสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

๕. คำสั่งสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๖. คำสั่งสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสื่อออนไลน์และเว็บไซต์สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๗. คำสั่งสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

170744
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
122
165
1205
168188
3660
3933
170744

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

693 ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : (+66) 0-2224-3265

E-mail : manage.tmri@gmail.com