บทความและรายงานการวิจัย


S 17702990 S 17711157 S 17793045

การศึกษาความปลอดภัย
และประสิทธิผลของตำรับยาปลูกไฟธาตุ
ในมารดาที่ให้นมบุตร

การศึกษาค่าความสัมพันธ์
การตรวจวิเคราะห์ระหว่างเครื่องตรวจวิเคราะห์
ของหน่วยตรวจภายนอก
และภายในห้องปฏิบัติการ

 

การประเมินประโยชน์และความปลอดภัยของ
ตำรับยาสหัสธารา ตามข้อบ่งใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ในผู้ป่วยที่มารับบริการ
ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

S 17793046

S 17711157

S 17801237

ผลของการนวดไทยต่ออาการปวดศีรษะ
ในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป

บทบาทของการแพทย์แผนไทย
ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง:
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

การศึกษา
ความปลอดภัยของการนวดท้อง
แบบราชสำนัก เพื่อกระตุ้นการขับถ่าย

 
  S 17801265 03 07 64 ขอควรรเกยวกบฟาทะลายโจร Page 1

กรณีศึกษาการนวดกระตุ้น
ลดอาการท้องผูกในผู้ป่วยติดเตียง
ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย:

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ “สารแอนโดรกราโฟไลด์”
ในผลิตภัณฑ์“ฟ้าทะลายโจร”
เพื่อ“การรักษาโควิด-19”

  

     
S 21618708  S 21364775  S 21364775 

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากกระท่อม
ในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านภาคใต้

  แบบแผนการสั่งใช้ยาสำหรับผู้ป่วยนอก
ที่ได้รับการวินิจฉัยดิสเปปเซีย
ของโรงพยาบาลรัฐ 15 แห่ง
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน
รักษาโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ:
กรณีศึกษาหมอเขียน เขื่อนทอง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

S 21364775  S 21364775  S 21364775 

ผลของการนวดไทยเพื่อกระตุ้นน้ำนม
ในมารดาหลังคลอดที่น้ำนมไม่ไหล
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

 

ประสิทธิผลและความปลอดภัย
ของยาเขียวหอมชนิดผงในการรักษาแผลร้อนใน

ความปลอดภัยและประโยชน์
ของตำรับยาปลูกไฟธาตุ
ในมารดาหลังคลอดที่ให้นมบุตร

S 21602370 S 21602372  S 21602373 

ความปลอดภัยและผลของยาธาตุบรรจบ
ในผู้ป่วยท้องอืดเฟ้อ 

ยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินัย
ต่อการลดอาการปวดเข่า:
ความปลอดภัยและผลเบื้องต้น

 

 ตำรับยาพื้นบ้านภาคใต้
ที่ใช้บำบัดอาการข้อเข่าเสื่อม

 

S 21602374 S 21602375  S 21602376 

โรคสะเก็ดเงิน:
องค์ความรู้ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 

 

ความปลอดภัยและผลของการใช้น้ำมันชันไพ
เพื่อช่วยการนวดรักษาโรคนิ้วล็อก
สำหรับผู้ป่วยที่มารับการรักษา
ที่โรงพยาบาลทั่วไป
ในจังหวัดกาญจนบุรี

 

การศึกษาจำนวนครั้งที่เหมาะสม
ของการนวดไทยในการรักษาอาการปวดบ่าไหล่

 

S 21602377 S 22757399  S 22872068

การศึกษาประสิทธิผล
ของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยศาสตร์มณีเวช:
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

 

ความปลอดภัยและประสิทธิผลเบื้องต้น
ของตำรับยาครีมเหลืองสุราษฎร์ (เหลืองนรินทร์)
และน้ำมันทองนพคุณในการรักษาแผลเบาหวาน
และแผลกดทับ

ประสิทธิผลของตำรับยานาบอุทร
พันเพื่อลดหน้าท้องในหญิงหลังคลอด

 S 23314482 S 24248325   S 24248326

ประสิทธิผลของยาประสะน้ำนม
ต่อการเพิ่มปริมาณน้ำนมในมารดาหลังคลอด

 

แนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย
ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 

แนวทางเวชปฏิบัติและต้นทุน
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ด้วยการแพทย์ผสมผสาน

 
 112
111  SOP1 

กระบวนการให้บริการเจาะเลือด

และตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

การศึกษาย้อนหลัง การใช้ยาปราบชมพูทวีป

เพื่อลดอาการภูมิแพ้ทางเดิน หายใจส่วนต้น

ในโรงพยาบาลสมุทรสาคร 

การสําารวจตําารับยาพอกสมุนไพร

สําาหรับโรคข้อเข่าเสื่อมในเขตสุขภาพที่ 3 

SOP1

การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องชั่งน้ำหนัก

SOP1

การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง (ตัวอย่างแĀ้ง)

SOP1

การจัดประชุมวิชาการ

     
     

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์13638 S 17653882

ข้อเสนอและสถานการณ์
การวิจัยด้านการแแพทย์แผนไทย

ผลงานวิจัย ๑๐ ปี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑

คู่มือการใช้ยาตามบัญชียาแผนไทย
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

 

S 17694781 TTM 001 S 18063563

 ตัวอย่างงานวิจัย
ที่ถูกนำไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ

 

สมุนไพรในตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ

 

 เสาวนาวิชาการ (DTAM Forum)
เรื่อง ฟ้าทะลายโจรสมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19

 

S 18063561  รวม abstract pages to jpg 0001 1 POSTER 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้

“สารแอนโดรกราโฟไลด์”

ในผลิตภัณฑ์“ฟ้าทะลายโจร”

เพื่อ“การรักษาโควิด-19”

ผลงานวิจัยเชิงสาธารณะ

กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย

เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

 

 โปสเตอร์งานวิจัย

ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน


S 17653879 S 17694755

สรุปผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๔๙

สรุปผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สรุปผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

     
S 17694758 S 17653881  

สรุปผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สรุปผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

E-book ข้อเสนอและสถานการณ์

การวิจัยด้านการแแพทย์แผนไทย

     

 

 

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน


S 17899963

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์พืช
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

 

วิดีทัศน์


 

ฟ้าทะลายโจร กับ โควิด-๑๙ 

              

              

 

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

170736
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
114
165
1197
168188
3652
3933
170736

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

693 ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : (+66) 0-2224-3265

E-mail : manage.tmri@gmail.com