บทความและรายงานการวิจัย


S 17702990 S 17711157 S 17793045

การศึกษาความปลอดภัย

และประสิทธิผลของตำรับยาปลูกไฟธาตุ

ในมารดาที่ให้นมบุตร

การศึกษาค่าความสัมพันธ์

การตรวจวิเคราะห์ระหว่างเครื่องตรวจวิเคราะห์

ของหน่วยตรวจภายนอก

และภายในห้องปฏิบัติการ

 

การประเมินประโยชน์และความปลอดภัยของ

ตำรับยาสหัสธารา ตามข้อบ่งใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ในผู้ป่วยที่มารับบริการ

ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

S 17793046

S 17711157

S 17801237

ผลของการนวดไทยต่ออาการปวดศีรษะ

ในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทั่วไป

บทบาทของการแพทย์แผนไทย

ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง:

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

การศึกษา

ความปลอดภัยของการนวดท้อง

แบบราชสำนัก เพื่อกระตุ้นการขับถ่าย

 
S 17801259 S 17793046 S 17801262

ยาพอกสมุนไพรสูตรลุงวินัย

ต่อการลดอาการปวดเข่า:

ความปลอดภัยและผลเบื้องต้น

โรคสะเก็ดเงิน:

องค์ความรู้ในตำราการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม

ประสิทธิผลการทำแผลเนื้อเน่าตาย

ด้วยน้ำย่านางสกัด

เปรียบเทียบกับครีมซิลเวอร์ซัลฟาไดอาซีน

 S 17801265  03 07 64 ขอควรรเกยวกบฟาทะลายโจร Page 1  

กรณีศึกษาการนวดกระตุ้นลดอาการท้องผูก

ในผู้ป่วยติดเตียงตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย:

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ “สารแอนโดรกราโฟไลด์”

ในผลิตภัณฑ์“ฟ้าทะลายโจร”

เพื่อ“การรักษาโควิด-19”

 

     
     

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์13638 S 17653882

ข้อเสนอและสถานการณ์
การวิจัยด้านการแแพทย์แผนไทย

ผลงานวิจัย ๑๐ ปี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑

คู่มือการใช้ยาตามบัญชียาแผนไทย
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

 

S 17694781 TTM 001 S 18063563

 ตัวอย่างงานวิจัย
ที่ถูกนำไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ

 

สมุนไพรในตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ

 

 เสาวนาวิชาการ (DTAM Forum)
เรื่อง ฟ้าทะลายโจรสมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19

 

S 18063561  รวม abstract pages to jpg 0001  

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้

“สารแอนโดรกราโฟไลด์”

ในผลิตภัณฑ์“ฟ้าทะลายโจร”

เพื่อ“การรักษาโควิด-19”

ผลงานวิจัยเชิงสาธารณะ

กลุ่มเรื่องสมุนไพรไทย

เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน


S 17653879 S 17694755

สรุปผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๔๘-๒๕๔๙

สรุปผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สรุปผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

     
S 17694758 S 17653881  

สรุปผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สรุปผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

E-book ข้อเสนอและสถานการณ์

การวิจัยด้านการแแพทย์แผนไทย

     

 

 

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน


S 17899963

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์พืช
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

 

วิดีทัศน์


 

ฟ้าทะลายโจร กับ โควิด-๑๙ 

              

              

 

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

042571
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
173
219
392
40707
4587
4255
42571

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

693 ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : (+66) 0-2224-3265

E-mail : manage.tmri@gmail.com