17365

 

                       วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผศ.ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meeting)

036120
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
271
125
396
34897
2391
3651
36120

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

693 ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์ : (+66) 0-2224-3265

E-mail : manage.tmri@gmail.com